Min ideologi

Jag anser att hund ska vara hund och behandlas med respekt och förståelse med avseende på uppfostran och träning. Man bör välja aktiviteter utifrån den hund man har och utifrån dess ursprung.

Jag jobbar på att undvika konflikter och hitta andra lösningar eftersom det är ett bättre sätt än att alltid korrigera då det ofta går ut över relationen. Jag vill att hunden och jag ska ha ett ömsesidigt ansvar om att hålla kontakt med varandra. Alltför ofta ligger detta enbart på föraren. Det är också viktigt att fråga sig varför hunden gör si eller så innan man väljer träningssätt och metod, samt vad jag vill uppnå med min åtgärd.

När det gäller inlärning så är det viktigt att ta hänsyn till ras och individ. Alla hundar går inte att träna på samma sätt och det krävs lyhördhet för att nå bästa resultat. Min målsättning är att hundarna ska uppskatta träningen och att de ska välja att vara med oss att träna utan att vi måste säga till dem hela tiden. Jag vill få hundarna att aktivt jobba för att komma på vad som ger belöning och finna träningen lönsam.

Att man använder godis och bollar i sin träning innebär inte automatiskt att det är bra träning. Det viktiga när man jobbar med belöningsträning är att belöningarna blir just belöningar och inte hjälper eller mutor. Hjälper måste vi i och för sig alltid använda men vi kan välja att lägga mindre fokus på dem och mer på belöningarna. Det är också viktigt att vi redan i inlärningsskedet har en plan för hur vi ska jobba bort våra hjälper. Annars får vi en hund som bara fungerar i den givna situationen och troligtvis inte har lärt sig kommandot i sig självt utan hjälperna.

Ofta blir vi väldigt orättvisa mot dessa hundar för när vi snabbt plockat bort hjälperna och hunden inte förstår alls vad vi menar så säger vi "men han kan detta". Men vi har faktiskt inte lärt våran hund det vi vill att den ska kunna.