Föreläsningar

Föreläsningar går att boka som en enskild aktivitet på t ex hundklubbar, i träningsgänget eller liknande.

Problem med möten

En föreläsning för dig som har problem med att hunden skäller på andra hundar, sticker fram till människor/hundar, är osäker på människor/hundar eller liknande. Vi kommer prata om ny forskning på hur hundar lever i grupp och bakomliggande orsaker till problemen. Det blir också en "åtgärdslista" på hur man kan arbeta med dessa problem, både förebyggande och om man redan har problem.Föreläsningen tar 2,5-3 timmar. 

Belöningsstrategier i praktiken

Det finns mycket teorier kring inlärning och hundträning. I den här föreläsningen försöker jag omsätta många av teorierna till praktisk hundträning. Jag går också igenom lite inlärningsteorier och hur jag tänker i min hundträning.
Föreläsningen tar ca 2,5-3 timmar.

Funkar inte din hund på tävling?

Har du fått problem i tävlingssammanhang? Har du en hund som lägger ner när du kommer in på tävlingsplanen? Eller kanske en som kör sitt eget race och inte vill lyssna? Här går vi in på lite olika problemställningar kring tävling och hur man kan jobba med dem beroende på vilka problem man har.

Spårträning

Jag går igenom spårteori och vilka olika tekniker jag använder i min spårträning för att utbilda en pålitlig och noggrann spårhund. Föreläsningen tar ca 2 timmar

Berikning och beteendestimulering

Forkning idag visar att alla djur har ett antal naturliga beteendebehov som de måste få lov att utföra för att inte må dåligt. Vid dålig fysisk och psykisk miljö utvecklar djur problembeteenden och stereotypier, så även hundar. Lär dig mer om vad detta innebär och vad du kan göra för att få en mer harmonisk hund. Föreläsningen tar ca 2 timmar

Samarbete o belöning

Hitta en modell för hur du kan välja rätt belöningar till just din hund utifrån hundtyp och personlighet. Vad ska man tänka på i sin hundträning och när man belönar?